Podmínky ochrany osobních údajů

 I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je:

     Stanislav Píchal, IČO: 45484988 se sídlem v Kostelci na Hané, Revoluční 710

     Kontaktní údaje správce jsou:

     Adresa: Revoluční 710, Kostelec na Hané 79841

     Email:    info@hair-bizuterie.cz

     Telefon: 777 577 340

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo neidentifikovatelné fyzické osobě, identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, siťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobní údajů je:
 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst.1 písm. B) GDPR,
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, telefonní číslo, emailová adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu či jí ze strany správce plnit.
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, tomu pro účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši emailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoliv vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomoci odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dob/u 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: 
 • Provozovatel e-shopové platformy:
 • Shoptet a.s. se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov 16900, Praha 6, IČO: 28935675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25395
 • Společnosti podílející se na expedici zboží:
 • Česká pošta s.p, sídlem Politických vězňů 909/04, Nové Město 11000 Praha 1, IČO: 47114983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A. vložka 7565
 • Zásilkovna s.r.o.  se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň 19000 Praha 9, IČO: 28408306, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387
 • Společnost podílející se na provádění plateb
 • Gopay s.r.o., se sídlem Planá 67, 37001 Planá, IČO: 26046768 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C/11030
 • Společnost zajišťující marketingové služby:
 • Heureka Group a.s. se sídlem Karolínská 605/1, Karlín 186 00 Praha 1, IČO: 07822774 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24131
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).
 2. V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.
 3. V případě dotazů týkajících se osobních údajů lze kontaktovat naši společnost prostřednictvím emailové adresy info@hair-bizuterie.cz 

 

VI. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vašim zájmům.

\na webových stránkách používáme následující cookies:

- nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

- analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

- reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

 VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle č. 15 GDPR
 • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle č. 18 GDPR
 • Právo na výmaz osobních údajů dle č. 17 GDPR
 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III. těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

 VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohy apod.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

     S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

   

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

Aktualizace 3.1.2022